Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: PTK na zajištění tiskových služeb pro potřeby SPÚ
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Cílem PTK je zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech trhu v oblasti poskytování tiskových služeb formou bezplatného pronájmu strojů a platbou za skutečně vytištěné/kopírované stránky.
Zadavatel má v současné době službu tisku pokrytou do konce roku 2023. Pro tisk a kopírování využívá dva typy multifunkčních strojů (140 barevných a 98 černobílých). Stroje jsou umístěny na ústředí SPÚ, 13 krajských pracovištích a 64 pobočkách (Tabulka rozmístění a počty strojů). Všechny stoje jsou vybaveny čtečkami karet a využívají funkce follow me, obslužný systém pro tisk je nainstalován na jediném serveru na ústředí SPÚ. Za posledních dvanáct měsíců bylo na celém úřadě vytištěno 5 383 184 černobílých stránek a 3 296 199 barevných stránek.
Zadavatel pro rok 2024 plánuje vypsání zakázky na zajištění tiskových služeb při zachování stejných počtů a minimálních parametrů strojů, pokud z PTK nevzejdou podněty k úpravě. Účelem této PTK je zjistit možnosti trhu, zachování stejné kvality případně lepší v oblasti tiskových služeb, případně implementovat novinky, které dnešní trh nabízí. A to vše uplatnit v plánované veřejné zakázce.
Zadavatel předpokládá, že PTK formou online dotazníku bude dostačující, případně osloví následně uchazeče pro osobní schůzku.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Husinecká 1024/11a
13000 Praha
Kontakt: Marie Konvičná
e-mail: m.konvicna@spucr.cz
tel: 729 922 158
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Postup zadání: jiný
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 10.02.2023 23:59
Datum zahájení: 18.01.2023 09:05
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: