Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výkon TDS + BOZP při realizaci VPC 1 v k. ú. Luh nad Svatavou
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je zajištění činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) – příkazce a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě a současně výkon a zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví (dále jen koordinátor BOZP“) pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočku Karlovy Vary při realizaci VPC 1 v k. ú. Luh nad Svatavou.
Místo plnění: Sokolov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Dagmar Horychová
e-mail: d.horychova@spucr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.11.2022 08:00
Datum zahájení: 25.10.2022 13:32
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: