Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: GEOVAP, spol. s r.o.
IČO: 15049248
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 8
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 8
Konečná cena zakázky: 3 888 350,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 4 704 903,50 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 17.08.2022