Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Lískovice u Ostroměře a v katastrálním území Tereziny Dary, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Lískovice u Ostroměře, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území 482 ha. Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Tereziny Dary, mimo zastavěné území obce. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území 150 ha.
Místo plnění: Královéhradecký kraj
Jičín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Petra Žáková
e-mail: p.zakova@spucr.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.08.2022 13:00
Datum zahájení: 13.07.2022 16:37
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: