Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
IČO: 64255611
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 3 986 260,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 4 823 374,60 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 05.04.2022