Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PD a AD pro realizaci společných zařízení z důvodu stavby Obchvatu Nové Paky
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP+DPS) v rozsahu nezbytném pro realizaci společných zařízení z důvodů stavby Obchvatu Nové Paky, dle schváleného návrhu pozemkových úprav. Jedná se projektovou dokumentaci pro stavby třinácti polních cest o celkové délce 7184 m, dvou poldrů o celkové výměře 14360 m2 a jednoho biokoridoru o délce 453 m. Součástí projektové dokumentace ke každé stavbě bude i podrobný geotechnický průzkum, zajištění povolení stavebního úřadu na stavby dle projektové dokumentace a následně i provádění autorského dozoru projektanta při realizaci staveb.
Místo plnění: Královéhradecký kraj
Jičín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Petra Žáková
e-mail: p.zakova@spucr.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 13.04.2022 09:00
Datum zahájení: 23.03.2022 13:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: