Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: R 188 – Cesty C3, C28, VKP IV. v k.ú. Vrchovnice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění realizace revitalizace malé vodní nádrže s názvem VKP IV. a stavby 2 na sebe navazujících polních cest C3 a C28 v k.ú. Vrchovnice, okres Hradec Králové.
Jedná se o stavbu navrženou dle schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Vrchovnice.
Stavba je rozdělena ve dvou projektových dokumentacích, zvlášť cestní síť a zvlášť vodoprávní část včetně výsadeb.
Součástí zakázky nebude následné péče o zeleň ani archeologický dohled stavby.
Následnou péči o zeleň bude provádět po realizaci a předání hotového díla Obec Vrchovnice.
Místo plnění: Královéhradecký kraj
Hradec Králové
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Petra Žáková
e-mail: p.zakova@spucr.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 28.01.2022 09:00
Datum zahájení: 06.01.2022 08:43
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: