Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Foltánek s.r.o.
IČO: 24662976
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 4
Konečná cena zakázky: 2 411 250,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 953 912,50 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 08.10.2021