Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavba polních cest C1, C6 a realizace části LBK11 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je stavba polních cest C1, C6 a realizace lokálního biokoridoru LBK11 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou.
Cesta C1 - jedná se o jednopruhovou polní cestu na p.p.č.5175 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou, navrženou v kategorii P4,5/30 o celkové délce 2,445 km. Součástí jsou výhybny a sjezdy dle projektové dokumentace. Podél cesty je navržena střídavá výsadba doprovodné zeleně v počtu 98 ks.
Cesta C6 - jedná se o jednopruhovou polní cestu na p.p.č. 5170 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou, navrženou v kategorii P4,5/30 o celkové délce 1,587 km. Součástí jsou výhybny a sjezdy dle projektové dokumentace.
Lokální biokoridor LBK11 - realizace spočívá v založení porostů dřevin a keřů a výsevu travní směsi na p.p.č. 4186 v k.ú. Nová Ves nad Popelkou. Podél pozemku určeného pro realizaci lokálního biokoridoru vede polní cesta C6. Na realizaci následně navazuje tříletá následná péče o porost.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 22.04.2021 13:00
Datum zahájení: 26.03.2021 12:30
Odpovědné zadávání: