Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování projektové dokumentace vč. GTP a zajištění služeb autorského dozoru pro HC2a a VC15, vč. IP3 a IP23 v k.ú. Valteřice v Krkonoších a VC11 v k.ú. Horní Branná
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem VZ je vypracování projektové dokumentace s provedením podrobného geotechnického průzkumu a zajištění autorského dozoru projektanta na provedení stavby cest HC2a a VC15, vč. IP3 a IP23 v k.ú. Valteřice v Krkonoších a VC11 v k.ú. Horní Branná.
Cesta HC2a - jedná se o rekonstrukci cesty v délce 1 618 m v kategorii P4,5,/30 s asfaltovým povrchem. Součástí je doplnění stávající pravostranné aleje IP3 v délce 1020 m.
Cesta VC15 - jedná se o rekonstrukci cesty v délce 683 m, v kategorii P4,0/20. Navržena je doprovodná zeleň Bohdanečského potoka IP23 v délce 194 m.
Cesta VC11 (dle PSZ 06/2004 PCV24) - trasa cesty je navržena v původní zpevněné trase v délce 170 m a kategorii P4/30.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: viz Výzva k podání nabídky č.j. SPU 103162/2021
Kontakt: Jana Zikešová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21.04.2021 10:00
Datum zahájení: 01.04.2021 13:42
Odpovědné zadávání: