Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nebužely - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem je výstavba polních cest C4 a C5 a výsadba zeleně podél cesty C4 tvořená prvky IP8, IP9, IP10 a LBK54 v k.ú. Nebužely. Součástí zakázky je i následná tříletá péče o vysazený porost u IP8, IP9 a IP10 a pětiletá péče o vysazený porost u LBK54. Parametry cesty C4 - délka 2413 m, kategorie P 5/30, 4 výhybny, 15 sjezdů. Parametry cesty C5 - délka 83 m, kategorie P 5/30, 2 sjezdy. Odvodnění u cesty C4 je řešeno pravostranným zatravněným odvodňovacím příkopem, u cesty C5 jednostranným trativodem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Gabriela Poláková
e-mail: g.polakova@spucr.cz
tel: 725950114
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 26.03.2021 09:00
Datum zahájení: 03.03.2021 08:09
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: