Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: JPÚ k.ú. Milovice, Tvrdé louky vč. směn do dalších k.ú.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav (dále jen „JPÚ“) v katastrálním území Milovice včetně směn do dalších k.ú., včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Jarmila Garlíková
e-mail: j.garlikova@spucr.cz
tel: +420 725 548 180
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR bez uveřejnění výzvy, s uveřejněním smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 22.02.2021 09:00
Datum zahájení: 03.02.2021 10:44
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: