Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výstavba polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice, VC6 v k.ú. Malhostice a výsadba zeleně podél polní cesty C10B
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polních cest C10B a C8a v k.ú. Řehlovice a VC6 v k.ú. Malhostice, které slouží k zajištění zpřístupnění pozemků podle projektové dokumentace prvků PSZ navržených schválenými návrhy Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Řehlovice a v k.ú. Malhostice. Dále je předmětem plnění výsadba 59 ks dubu letního a 12 ks ovocných dřevin u polní cesty C10B v k.ú. Řehlovice s následnou tříletou pěstební péčí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Zdeněk Větrovec
e-mail: z.vetrovec@spucr.cz
tel: 606641183
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 30.11.2020 09:00
Datum zahájení: 04.11.2020 11:34
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: