Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Polní cesty C4 a C5 v k.ú. Lhota u Dřís
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba polních cest C4 a C5 v k.ú. Lhota u Dřís, délka cesty C4 - 602 m, kategorie P4/30, délka cesty C5 - 451 m, kategorie P4/30. Komunikace jsou navrženy z asfaltového betonu s jednostranným příčným sklonem a výsadbou doprovodné zeleně s následnou tříletou údržbou zeleně.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Gabriela Poláková
e-mail: g.polakova@spucr.cz
tel: 725950114
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 23.07.2020 08:00
Datum zahájení: 29.06.2020 13:28
Odpovědné zadávání: