Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: "Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic a Merboltice"
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Loučky u Verneřic a v katastrálním území Merboltice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Husitská 1071/2
415 02 Teplice
Kontakt: l.patkova@spucr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22. 06. 2015 09:00
Počátek běhu lhůt: 21. 04. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: