Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: TRAVAL, s.r.o.
IČO: 26085518
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 12
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 12
Konečná cena zakázky: 2 030 600,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 457 026,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 11.05.2020