Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE KE STANOVENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU POZEMKOVÝCH ÚPRAV
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: SPÚ je správním úřadem s celostátní působností. Veřejné zakázky jejichž předmětem plnění je zpracování návrhu pozemkových úpravy včetně nezbytných geodetických prací jsou zadávány všemi krajskými pozemkovými úřady.
Po analýze podnětů, žádostí o vysvětlení zadávacích dokumentací, podaných námitek v jednotlivých zadávacích řízeních, se zadavatel rozhodl reagovat úpravou vzorové zadávací dokumentace, smlouvy o dílo a položkový výkaz činností.
Cílem je získání relevantních a objektivních informací potřebných pro optimální nastavení zadávacích podmínek u opakovaně připravovaných veřejných zakázek, jejichž předmětem je zpracování návrhu pozemkových úprav včetně geodetických prací v podrobnostech, nezbytných pro zpracování nabídek, omezení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a případných námitek.

Upozorňujeme, že předpokládaní hodnota uvedená ve Věstníku je pouze ilustrační.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov
Kontakt: Václava Setničková
e-mail: v.setnickova@spucr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Postup zadání: jiný
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 10.02.2020 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: