Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Geocart CZ a.s.
IČO: 25567179
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 6
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 6
Konečná cena zakázky: 1 894 290,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 292 090,90 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 25.10.2019