Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projekty pro realizaci vodohospodářských staveb v okrese Trutnov
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Vypracování čtyř projektových dokumentací pro stavební povolení a realizaci stavby včetně geologického průzkumu. Požadována je zároveň služba na výkon autorského dozoru v průběhu realizace staveb. Veřejná zakázka je dělena na 3 části.

Část 1: Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k.ú. Třebihošť
Cesta s asfaltobetonovým povrchem v délce 310 m. Rybník je navržen jako obtokový, se zemní homogenní hrází délky 136 m a výšky 2 m. Objem stálého nadržení je předpokládán 35 200 m3.

Část 2: Poldr PEO 10 a LBK 5 v k.ú. Dubenec
Návrhové parametry jsou předpokládány: délka hráze cca 207 m, výška hráze 1,8 m, objem retenčního prostoru 12 500 m3, mokřadní plocha v zátopě poldru. LBK 5 bude řešen pouze v části navazující funkčně ke stavbě poldru.

Část 3: Mokřad 2 v k.ú. Pilníkov II Mokřad 1 v k.ú. Pilníkov III.
Mokřad 2: dvě tůně o celkové ploše cca 1028 m2 a objemu vody 310 m3.
Mokřad 1: jedna tůň o ploše 1600 m2 a objemu vody 780 m3.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Státní pozemkový úřad
Pobočka Trutnov
Horská 5
541 01 Trutnov
Kontakt: Ing. Jitka Pecenová
j.pecenova@spucr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.09.2019 10:00
Datum zahájení: 29.08.2019 13:16