Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: GROMA PLAN s.r.o.
IČO: 25233025
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 8
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 8
Konečná cena zakázky: 3 816 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 4 617 360,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 23.07.2018