Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova větrolamu VS11 v k.ú. Velký Karlov
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Provedení díla „Obnova větrolamu VS11 v k.ú. Velký Karlov“.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Marta Gerychová
e-mail: m.gerychova@spucr.cz
tel: 724 245 000
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 08.01.2018 09:00
Datum zahájení: 11.12.2017 14:00
Odpovědné zadávání: