Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Polní cesta HPC2 Mitrov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Výstavba polní cesty HPC2 v k.ú. Mitrov u Uhlířských Janovic v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Celková délka polní cesty je 1,3093 km, šíře koruny 4,5m, šířka vozovky 3,5m + 2x0,5m zpevněné krajnice. Kryt vozovky je z asfaltového betonu, krajnice z drceného kameniva. Součástí stavby jsou hospodářské sjezdy, propustky a výhybny.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Benešova 97
284 01 Kutná Hora
Kontakt: Veronika Burýšková
e-mail: v.buryskova@spucr.cz
tel: 725 949 801
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 29.11.2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 01.10.2016 00:00