Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střílky, Třebětice
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Střílky v rozsahu cca 652 ha a k.ú. Třebětice v rozsahu cca 607 ha , včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování, dle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Tato veřejná zakázka je dělená na části. Seznam uchazečů, případně subdodavatelů je uveden v záložce Veřejné dokumenty
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: viz přiložená dokumentace
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27. 08. 2014 09:00
Počátek běhu lhůt: 09. 07. 2014
Odpovědné zadávání: