Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění zakázky je stavba 9 polních cest. Polní cesta HPC 1: hlavní polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 4 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 5,0/30, kryt asfaltový. Polní cesta je rozdělena na dva úseky – severní v délce úseku 131 m a jižní v délce úseku 955 m. Na cestě je navrženo celkem 8 trubních propustků, z toho jeden DN 1000, ostatní DN 600. Cesta bude doplněna výsadbou oboustranné liniové zeleně.
Polní cesta VPC 2: vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 3 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 4,0/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 1947 m. Na trase jsou navrženy celkem 3 výhybny. Stavební objekt SO 201 - most na polní cestě VPC 2 je součástí polní cesty VPC 2. Na cestě jsou navrženy celkem 4 trubní propustky DN 600. Cesta je bez zeleně.
Polní cesta VPC 10: vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 3 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 4,0/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 762 m, s vegetačním doprovodem - výsadba jednostranné linie.
Polní cesta VPC 11: vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 3 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 4,0/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 1030 m, bez doprovodné vegetace.
Polní cesta VPC 12: vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 3,5 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 4,5/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 1342 m, bez doprovodné vegetace.
Polní cesta VPC 13: vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 3,0 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 4,0/20, kryt trvalý travní porost. Cesta je navržena v délce 481 m. Je navržen vegetační doprovod komunikace – výsadba jednostranné linie po pravé straně v délce 280 m.
Polní cesta VPC 15: vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 3,0 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 4,0/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 326 m. Je navržen vegetační doprovod komunikace – výsadba jednostranné linie v délce 330 m.
Polní cesta VPC 18: vedlejší polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 3,5 m, krajnice 2 x 0,5m, cesta kategorie P 4,5/20, kryt vibrovaný štěrk. Cesta je navržena v délce 1125 m, bez doprovodné vegetace.
Polní cesta DO 14: doplňková polní cesta, jednopruhová s krajnicemi, šířka vozovky 2,5 m, krajnice 2 x 0,5m, Cesta kategorie P 3,5/20, kryt trvalý travní porost. Cesta je navržena v délce 221 m, bez doprovodné vegetace.
Most na polní cestě VPC 2: jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu přes vodní tok Loděnice bez zásahu do nosné konstrukce a bez omezení stávajícího volného profilu mostu.
Místo plnění: Rakovník
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Odbor veřejných zakázek
Jitka Kučerová
e-mail: j.kucerova1@spucr.cz
tel: 729 922 248
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.02.2022 10:00
Datum zahájení: 29.12.2021 07:32
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: