Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Údržba HOZ Mnětice
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je provedení udržovacích prací v k.ú. Mnětice, obec Pardubice, okres Pardubice, ORP Pardubice, povodí Labe - sečení divokého porostu v profilu HOZ, včetně vyhrabání a likvidace ekologickým způsobem, odstranění křovin bránících volnému průtoku vod a napadaných a olámaných větví v průtočném profilu včetně ekologické likvidace dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Dále bude provedeno na kanále čištění – odstranění nánosu splavené ornice (sedimentu) včetně pročištění souvisejících objektů na HOZ. Vytěžený sediment bude rozprostřen podél HOZ.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 - Žižkov
Kontakt: d.francakova@spucr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.09.2019 17:00
Datum zahájení: 04.09.2019 11:02