Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic“ je realizace části společných zařízení, a to polní cesty označené jako stavební objekt SO 102 polní cesta HPC 2 včetně sjezdů na okolní pozemky a výsadby doprovodné zeleně, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Malovice u Netolic.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Ing. Lucie Bicková
tel.: 601 584 088
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 27.02.2019 09:00
Datum zahájení: 08.02.2019 13:00