Vyhotovil: Nousková Hana Ing., . Učel: Správa majetku
MISYS-KatastrSQL, informativní výpis pro vnitřní potřebu!
OKRES: CZ0317 Tábor,3308 Data platná k: 1.04.2020
OBEC: 552666 Malšice STATISTIKA OBJEKTŮ
KAT.ÚZEMÍ: 691917 Maršov u Tábora

Druh pozemku Počet dílů Výměra [m2] Počet Využití Počet dílů Výměra [m2] Počet
orná půda   2344113 627
zahrada   47538 64
trvalý travní porost   445004 400
lesní pozemek   433620 96
vodní plocha   88932 186 koryto vodního toku přirozené nebo upravené   4723 8
  koryto vodního toku umělé   11879 84
  vodní nádrž přírodní   6250 5
  vodní nádrž umělá   64317 80
  zamokřená plocha   1763 9
zastavěná plocha a nádvoří   59801 98
ostatní plocha   229646 458 silnice   34899 20
  ostatní komunikace   39020 128
  zeleň   24256 24
  sportoviště a rekreační plocha   1134 1
  pohřebiště   1855 1
  manipulační plocha   50665 96
  jiná plocha   55866 115
  neplodná půda   21951 73
PARCELY KN   3648654 1929
z toho zemědělská pl.   2836655 1091
PARCELY KN BEZ VLASTNÍKA (počet) -
PARCELY KN S OCHRANOU (počet) 1187
PARCELY KN S PLOMBOU (počet) 34
 
PARCELY ZE - -
 
budova s číslem popisným 53 objekt k bydlení 32
  objekt občanské vybavenosti 1
  rodinný dům 14
  stavba pro rodinnou rekreaci 1
  zemědělská stavba 1
  garáž 1
  jiná stavba 3
budova s číslem evidenčním 1 jiná stavba 1
budova bez čísla popisného nebo evidenčního 29 průmyslový objekt 5
  objekt k bydlení 1
  zemědělská stavba 13
  garáž 2
  jiná stavba 8
vodní dílo 3 hráz ohrazující umělou vodní nádrž 3
STAVBY (počet) 86
STAVBY BEZ VLASTNÍKA (počet) 2
STAVBA S OCHRANOU (počet) -
STAVBA S PLOMBOU (počet) -
STAVBA SOUČÁSTÍ POZEMKU (počet) 70
DOČASNÁ STAVBA (počet) -
 
PRÁVO STAVBY (počet) -
PRÁVO STAVBY S OCHRANOU (počet) -
PRÁVO STAVBY S PLOMBOU (počet) -
 
LIST VLASTNICTVÍ (počet) 111
 
OPRÁVNĚNÉ OSOBY NA LV(počet) 144
 
Vyhotoveno systémem MISYS ver.14.51.125596 pro VFK verze 5.4
Vyhotovil: Nousková Hana Ing., . Učel: Správa majetku
Datum a čas vyhotovení výpisu: 20.04.2020 16:50:36
Výpis vyhotoven za 23.853s, SQLite3 native, ver.3.26.0
Tento výpis má informativní charakter a je určen pouze pro vnitřní potřebu oprávněného uživatele dat SPI KN.