Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Koordinátor klíčových IT projektů
Odesílatel Karolína Francánová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.05.2019 11:14:37
Předmět Výzva

Dobrý den,
v příloze posílám výzvu k podání nabídky včetně příloh v editovatelné formě.
S pozdravem
Ing. Karolína Francánová


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_el_podpis.pdf (655.55 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list.docx (34.26 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (24.74 KB)
- Příloha č. 3 - Osoba poskytovatele, seznam služeb, životopis.docx (25.74 KB)
- Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - souhlasy.docx (28.80 KB)
- Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o poskytování služeb.docx (135.43 KB)
- Příloha č. 6 - Seznam významných služeb pro hodnocení.docx (25.25 KB)