Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa
Odesílatel Marie Konvičná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2019 09:25:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel uveřejňuje odpověď na přijatou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.


Přílohy
- Vysvětlení_ZD_c._1_podepsane.pdf (326.29 KB)