Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění SW maintenance na produkt Kofax express desktop
Odesílatel Václava Setničková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2019 10:47:31
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Vážený dodavateli,
v příloze Vám zasílám výzvu k podání nabídky s přílohami.

S pozdravem
Setničková


Přílohy
- ICT_Výzva_el.podepsána.pdf (487.10 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list.docx (33.83 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (24.76 KB)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - souhlasy.docx (28.72 KB)
- SPU_kofax_smlouva_2019_doplněná.docx (81.42 KB)