Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Studie proveditelnosti závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa
Odesílatel Marie Konvičná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2019 09:01:58
Předmět Výzva

Dobrý den,
zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídek a výše uvedenou veřejnou zakázku.


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_podepsané.pdf (354.00 KB)
- Zadavaci_dokumentace_podepsané.pdf (462.24 KB)
- Krycí list nabídky.docx (27.05 KB)
- Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu smlouvy.docx (48.88 KB)
- Příloha č. 1 návrhu smlouvy - Rozsah činností.docx (19.63 KB)
- Čestná prohlášení.docx (31.79 KB)
- Situace celkového řešení plánované závlahové soustavy.pdf (2.49 MB)
- Situace návrhu trasy hlavních závlahových řadů, které jsou předmětem studie proveditelnosti v rámci I. etapy.pdf (2.34 MB)