Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení IGP pro PSZ v KoPÚ Kvíčovice
Odesílatel Marek Gebauer
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.02.2019 09:37:45
Předmět Zaslání Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený dodavateli,
v příloze Vám zasíláme Vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň Návrh SoD na GTP s opravenou Přílohou č. 1, Podrobná specifikace zakázky.
S pozdravem
Ing. Marek Gebauer
SPÚ, Pobočka Domažlice


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace_IGP Kvíčovice.pdf (240.42 KB)
- Příloha č. 5 - Návrh SoD na GTP Kvíčovice_opravený.docx (89.41 KB)