Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice
Odesílatel Kateřina Odložilíková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2019 16:19:50
Předmět Výzva k podání nabídek - revitalizační opatření Drslavice

Dobrý den,

zasíláme výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně, k.ú. Drslavice.
Zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna na profilu zadavatele EZAK.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Odložilíková
odborný rada

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarámí 88 I 760 41 Zlín
tel.: +420 727 957 164
e-mail: k.odlozilikova@spucr.cz
www.spucr.cz


Přílohy
- Výzva k podání nabídky revit. opatření Drslavice_podepsaná.pdf (475.59 KB)