Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba HOZ Opatovice II. etapa
Odesílatel Blanka Novotná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2019 14:47:57
Předmět Výzva k podání nabídky "Údržba HOZ Opatovice II. etapa"

Vážení dodavatelé,
oslovujeme Vás výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Údržba HOZ Opatovice II. etapa. Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
S pozdravem
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidky_Udrzba_HOZ_Opatovice_II.etapa el. podepsáno.pdf (994.78 KB)