Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení IGP pro PSZ v KoPÚ Kvíčovice
Odesílatel Marek Gebauer
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2019 10:04:59
Předmět Výzva k podání nabídky na VZMR

Dobrý den,
SPÚ, Pobočka Domažlice si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky na VZMR s názvem "IGP pro PSZ v KoPÚ Kvíčovice". Výzva včetně editovatelných příloh je zveřejněna na profilu zadavatele.
S pozdravem
Ing. Marek Gebauer
SPÚ, Pobočka Domažlice


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZMR.pdf (341.44 KB)