Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba HOZ Štěpánov
Odesílatel Blanka Novotná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2019 11:23:01
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
oslovujeme Vás výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Údržba HOZ Štěpánov".
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Výzva Údržba HOZ Štěpánov.pdf (3.89 MB)