Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Společná zařízení v k.ú. Doubravice nad Svitavou a Kuničky
Odesílatel Jarmila Garlíková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.01.2019 10:27:47
Předmět Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace následujících společných zařízení. Polní cesta HC1 s cestním příkopem a zemním rigolem v k.ú. Doubravice nad Svitavou, délka 2,040 m; v celé délce je 10 výhyben. Povrchové vody budou odváděny zemním rigolem a cestním příkopem do travnatých pozemků cesty. Polní cesta je zařazena do kategorie P5,0/40 s asfaltovým povrchem.
Polní cesta VC 12 v k.ú. Doubravice nad Svitavou - v kategorii P3,0/30 s CB II kolejovým krytem. Délka úpravy je 349,73 m.
Polní cesta HC1 s rigolem a svodným příkopem SP1 v k.ú. Kuničky o délce 595,86 m; v celé délce jsou tři výhybny. Cesta je zařazena do kategorie P5,0/40 s asfaltovým povrchem.
Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.


Přílohy
- 00_Vyzva k podani nabidek ve ZPŘ_7.1.2019-podepsáno.pdf (465.34 KB)