Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.12.2018 09:55:24
Předmět Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel předmětné veřejné zakázky, uveřejňuje Vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace č. 3 s výměnou všech výkazů výměr. Viz přílohy.

S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3.pdf (313.75 KB)
- RSZ101O - SO 101 HPC1 v k. ú. Holedeč.xlsx (102.40 KB)
- RSZ105O - SO 105 HPC2 v k. ú. Stránky.xlsx (74.67 KB)
- RSZ1021O - SO 102 VPC2 v k. ú. Holedeč - Založení zeleně.xlsx (57.11 KB)
- RSZ1022O - SO 102 VPC2 v k. ú. Holedeč.xlsx (96.48 KB)