Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova větrolamu VS11 v k.ú. Velký Karlov
Odesílatel Marta Gerychová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.12.2017 14:13:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentece č. 1 - Větrolam VS11 Velký Karlov.pdf (378.73 KB)