Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování dat výstupů pozemkových úprav
Odesílatel Hana Dlouhá
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.08.2016 09:51:22
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den,
v příloze předávám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí dodatečných informací.


Přílohy
- Dodatecne_informace_c._3.pdf (607.23 KB)

Původní zpráva

Datum 17.08.2016 19:12:41
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den,
součástí návrhu SOD o poskytování služeb je technická specifikace kde je v čl. 1.2.1 Služba C poslední odstavec uvedeno, že fakturace bude za tuto službu probíhat dle skutečného odvedeného plnění v závislosti na počtu zpracovaných mapových listů.
Zároveň je zde uvedeno, že se jedná o cca 1630 ukončených KPÚ, které mohou obsahovat i více mapových listů. Bez znalosti počtu mapových listů není možné relevantně určit cenu za tuto službu, a to ani ze vzorových dat, které zadavatel poskytl.
Jak bude zadavatel hodnotit nepřiměřeně nízkou cenu v případě, že uchazeč naceňuje něco co dopředu nezná, ale zároveň je po něm požadováno aby fakturoval dle skutečně odvedeného plnění?
Trvá zadavatel na znění odstavce 1.2.1 Služba C technické specifikace?
Poskytne zadavatel informaci o počtu mapových listů?
Děkuji