Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Odrovice
Odesílatel Robert Bílek
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2015 12:08:25
Předmět Dodatečné informace č.1

dodatečné informace č.1


Přílohy
- KoPÚ Odrovice dod info 1.zip (786.60 KB)