Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy Slepotice, Lipec u Slepotic a Bělešovice
Odesílatel Lenka Špalková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2014 11:51:14
Předmět Dodatečné informace

Opravený položkový rozpočet v editační verzi


Přílohy
- Příloha č. 3 - položkový rozpočet-opravený.xlsx (17.88 KB)
- Příloha č. 3 - položkový rozpočet-opravený_podepsano.pdf (176.56 KB)
- Příloha č 2 - SOD KoPÚ Slepotice Lipec u Slepotic a Bělešovice_opravený.docx (66.74 KB)
- Příloha č 2 - SOD KoPÚ Slepotice Lipec u Slepotic a Bělešovice_opravená_podepsano.pdf (499.03 KB)
- Dodatečné informace č. 1_Slep_podepsano.pdf (568.47 KB)