Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov
Odesílatel Jitka Kučerová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.01.2022 16:06:59
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vážení dodavatelé,
v příloze předkládám vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 včetně příloh.
S pozdravem
Ing. Jitka Kučerová


Přílohy
- vysvetleni_ZD_4_Revnicov_D6_.pdf (375.74 KB)
- priloha_c_4_soupis_praci_D4_202004012 - Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov_3 [zadání].xlsx (501.48 KB)
- priloha_c_4_soupis_praci_D4_202004012 - Polní cesty stavby D6 v k.ú. Řevničov_3 (zadání).xml (987.04 KB)