Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce polních cest HC1 v k. ú. Kobylníky a HC5 v k. ú. Čeradice
Odesílatel Ivana Capoušková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.06.2021 10:27:36
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel předkládá vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k žádosti zhotovitele č. 2.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (261.97 KB)
- PC_Kobylníky_Čeradice_příl_C.1.2.5_Typ_výkres_žlab.pdf (173.99 KB)