Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci HC1R a HC3R v k. ú. Děpoltovice
Odesílatel Eliška Bešťáková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.06.2021 14:04:56
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci HC1R a HC3R v k. ú. Děpoltovice“.

Veškeré přílohy viz. záložka Zadávací dokumentace.