Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace PSZ Malhostice a Řehlovice
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2021 16:04:53
Předmět Výzva k podání nabídek ve ZPŘ

Vážení dodavatelé,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro veřejnou zakázku - Realizace PSZ Malhostice a Řehlovice.
S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Výzva k podání nabídek ve ZPŘ.pdf (361.47 KB)