Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace PSZ v k.ú. Ohníč a v k.ú. Lysec
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2021 08:17:38
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
zadavatel poskytuje na základě žádosti dodavatele Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (viz příloha).
S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (324.71 KB)