Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace polních cest k.ú. Labská Stráň
Odesílatel Barbora Kratochvílová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.02.2021 09:55:25
Předmět Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k předložení nabídky pro veřejnou zakázku - Realizace polních cest k.ú. Labská Stráň viz příloha.

S pozdravem

Barbora Kratochvílová


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - podepsaná.pdf (378.62 KB)