Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Realizace PSZ v k.ú. Ohníč a v k.ú. Lysec
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.02.2021 13:37:06
Předmět Výzva k podání nabídek ve ZPŘ

Vážení ,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 ZZVZ, k předložení nabídky pro veřejnou zakázku s názvem - Realizace PSZ v k.ú. Ohníč a v k.ú. Lysec.
S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Výzva k podání nabídek ve ZPŘ.pdf (392.58 KB)