Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Provedení hydrogeologického průzkumu jako podklad pro zpracování PD sanačních a bouracích prací v areálu kompostárny v k. ú. Dolní Měcholupy
Odesílatel Veronika Fábiková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2015 09:06:51
Předmět Dodatečné informace č. 2

Dne 30.6.2015 obdržel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl.m. Prahu dotaz zaslaný v souladu s odst 7.1. výzvy k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen ''výzva'') ve věci veřejné zakázky s názvem ''Provedení hydrogeologického průzkumu jako podklad pro zpracování PD sanačních a bouracích prací v areálu kompostárny v k.ú. Dolní Měcholupy''. V souladu s odst. 7.2. tímto uveřejňujeme odpověď na dotaz.


Přílohy
- Odpověď na dotaz 2.pdf (808.59 KB)